فشارسنج دیجیتالی

فشار سنج دیجیتالی

فشارسنج
فشارسنج

فشار یک کمیت بسیار مهم در صنایع مختلف می باشد و بدین دلیل اندازه گیری دقیق و سریع  فشار و فشار سنجی از اهمیت زیادی برخوردار است، این اهمیت به قدریست که برای تعیین نوع تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری معمولا یکی از آیتم های مهم و مورد سوال، فشار سیستم و در نهایت ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد. از اینرو  صنایع همواره نیازمند تجهیزاتی هستند که با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام کنند..
فشارسنج هاي هيدرواستاتيکي :
فشارسنجهاي هيدرواستاتيکي ( مانند مانومتر ستون مايع ) فشار را با نيروي هيدرواستاتيکي که بر واحد سطح در پائيني‌ترين موقعيت ستون سيالي که درون لوله ( مانومتر ستون مايع ) قرار دارد مقايسه مي‌کند . اندازه‌گيري فشار به روش هيدرواستاتيکي مستقل از نوع گازي است که اندازه‌گيري مي‌شود و بنابراين طراحي آن مي‌تواند بگونه اي باشد كه بطور خطي عمل نمايد و منخني کاليبراسيون آن بسيار خطي باشد . عليرغم اين مزيت ، اين قبيل وسايل پاسخ ديناميکي ضعيفي دارند .
فشارسنج هاي پيستوني:
فشارسنج هاي نوع پيستوني ،براساس ايجاد توازن بين فشار يک سيال با جرم يک جسم جامد ( مثل وزنه ) يا نيروي کشش فنر کار مي‌کند . نام ديگر اين نوع فشارسنجها آزمونگر بارراكد است. معمولاً آزمونگرهاي بارراكد از درستي بالايي برخوردار بوده و بعنوان وسيله استاندارد مرجع براي کاليبراسيون ساير وسايل اندازه‌گيري فشار بکار مي‌رود .
 فشارسنج هاي ستون مايع :
فشارسنج هاي ستون مايع از يک ستون عمودي مايع تشکيل شده که در درون يک لوله که دو انتهاي آن در معرض دو فشار مختلف هستند قرار دارد . ستون مايع تا زمانيکه وزنش در تعادل با اختلاف فشار بين دو انتهاي لوله بشود ، بالا يا پايين مي‌رود تا تثبيت شود. شکل ساده اين نوع مازومترها U شکل است که نصف آن از مايع پرشده است و يک طرف آن به فشار تحت اندازه‌گيري و طرف ديگر آن به يک فشار مرجع ( مثلاً فشار اتمسفر يا خلاء ) وصل مي‌شود . اختلاف سطح مايع در دو طرف لوله U شکل ، معياري براي بيان  فشار اعمالي به وسيله ميباشد. فشار اعمالي بوسيله ستون مايع به ارتفاع h و چگالي   ρ از معاادله فشار هيدرواستاتيکي P= ρgh بدست مي‌آيد .

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 80 نتیجه